Svářečská škola č. 18-002

 

Nabízíme tyto kurzy a zkoušky:

 

- Základní kurzy svařování dle ČSN 05 0705

- Zaškolení paličů a svářečů dle ČSN 05 0705

- Kurzy svařování dle norem ČSN EN 287 a ČSN EN ISO 9606

- Prodloužení platnosti svářecího průkazu

- Prodloužení platnosti zkoušky dle ČSN EN 287, každé 2 roky

 

Dále nabízíme:

- Periodické přezkoušení svářečů přímo u Vás ve Vaší firmě.

- Poradenská a konzultační činnost.

- Vypracování technologických postupů svařování a svářečský dozor.

- Speciální svářečské práce.

- Vizuální kontrolu svarů

- Zámečnická výroba a svářečské práce, opravy, renovace, novovýroba

- Evidence zákazníků a pomoc při sledování lhůt platnosti zkoušek a přezkušování

- Zajistíme poradenství v oblasti svařování

- Pomůžeme s výběrem nejvhodnějších zkoušek pro Vaše svářeče a Vaši činnost.

- Poradíme s výběrem svařovacího zařízení i s přídavným materiálem

PROČ KURZ U NÁS?

- Důraz na kvalitu – výuku provádí certifikovaní pracovníci

- Databáze svářečů – evidence zkoušek, upozornění na končící platnost

- Příznivá cena

- Veškerá školení provádíme v rámci systému České svářečské společnosti ANB

-Svářečská škola poskytuje zdarma svým klientům drobnou poradenskou službu

- Na všechny kurzy Vám dle bližší specifikace potřeb připravíme individuální cenovou nabídku

Základní kurzy svařování dle ČSN 05 0705:

- ZK 311 1.1       (Z-G1) - svařování plamenem a řezání kyslíkem

- ZK 111 1.1       (Z-E1)  - elektrickým obloukem obalenou elektrodou MMA

- ZK 135 1.1       (Z-M1)  - elektrickým obloukem v ochr. atmosféře CO2 MAG

                                      - nelegované a nízkolegované oceli

- ZK 135 8          (Z-M3)  - elektrickým obloukem v ochr. atmosféře MAG

                                        vysocelegované nerez oceli

- ZK 135 21        (Z-M7)  - elektrickým obloukem v ochr. atmosféře Ar MIG - hliník

                                        a jeho slitiny

- ZK 141 1.1       (Z-T1)  - elektrickým obloukem v ochr. atmosféře Ar TIG

                                        nelegované a nízkolegované oceli

- ZK 141 8          (Z-T3)  - elektrickým obloukem v ochr. atmosféře Ar TIG 

                                       vysocelegované nerez oceli

- ZK 141 21        (Z-T7)  - elektrickým obloukem v ochr. atmosféře TIG

 

     V ceně je zahrnuto: vlastní kurz, zkouška + náklady na nezávislého komisaře, vystavení osvědčení, svářeče a svářecího průkazu.

 

Zaškolení paličů a svářečů dle ČSN 05 0705:

- ZP 81 1.1         (D-G2)   - řezání kyslíkem

- ZP 83 1.1         (D-E4)   - řezání plasmou

- ZP 111-1 1.1   (D-E1)   - stehování el. obloukem obalenou elektrodou

- ZP 135-1 1.1   (D-M1)   - stehování el. obloukem v ochr. atmosféře CO2

- ZP 311-1 1.1   (D-G1)   - stehování plamenem

- ZP 141 8                      - stehování metodou TIG – nerez

- ZP 141 21-23              - stehování metodou TIG - hliník

 

V ceně je zahrnuto:

vlastní zaškolovací kurz, zkouška, vystavení průkazu, zaškoleného pracovníka

 

Prodloužení platnosti svářecího průkazu

- přezkoušení z bezpečnostních ustanovení při svařování:

     Každé pondělí a úterý od 8hod u nás. Při větším počtu nabízíme školení přímo ve Vaší firmě. Délka školení 2-4hod

 

Kurzy svařování dle norem ČSN EN 287 a ČSN EN ISO 9606:

- 111 P BW 1.2 B t10 PF ss nb                          - Nelegovaná ocel, plech nad 3 mm.

                                                                             Obalená elektroda.

- 135 P BW 1.2 S t10 PF ss nb                          - Nelegovaná ocel, plech nad 3 mm.

                                                                             MAG.

- 111 T BW 1.2 B t10 D139 PF a PC ss nb         - Nelegovaná ocel, trubky do tl.

                                                                            10mm. Obalená elektroda.

- 135 T BW 1.2 S t10 D139 PF a PC ss nb         - Nelegovaná ocel, trubky do tl.

                                                                            10 mm. MAG.

- 311 T BW 1.2 S t6 D108 PF a PC ss nb           - Nelegovaná ocel, trubky do tl. 6 mm,

                                                                             průměr nad 20mm. Plamenem.

- 311 T BW 1.2 S t2,5 D<25 PF a PC ss nb         - Nelegovaná ocel, trubky do tl. 3 mm,

                                                                             průměr do 25 mm. Plamenem.

- 141 P BW 8 S t<6 PF ss nb                              - Nerez, plech do tl 6 mm. TIG DC

- 141 P BW 21 S t<6 PF ss nb                            - Hliník, plech do tl 6 mm. TIG AC

- 135 P BW 8 S t<6 PF ss nb                              - Nerez, plech do tl 6 mm. MAG

- 131 P BW 21 S t<6 PF ss nb                            - Hliník, plech do tl 6 mm. MIG

 

     Kurzy lze přizpůsobit požadavkům zákazníka i na jiné typy svarových spojů, rozměrů a poloh! Délka kurzu 3-4týdny

 

     Základní podmínkou pro zařazení do požadovaného kurzu je platná zdravotní způsobilost ke svařování, kterou účastník kurzu obvykle dokládá současně s přihláškou a dosažení věku 18-ti let

 

     V ceně je zahrnuto: vlastní kurz, závěrečná zkouška, RTG a mechanické zkoušky zkušebních svarů, náklady na nezávislého komisaře, vystavení certifikátu svářeče.

 

Prodloužení platnosti zkoušky dle ČSN EN 287, každé 2 roky:

     Délka školení 2-3 dny. Při větším počtu osob nabízíme školení přímo ve Vaší firmě.

 

Polotovary: trubky, plechy, základní materiál dle ČSN 05 0323, CR ISO 15 608-1.1, 1.2, 1.3, 6, 8.

KONTAKT

 

Michal Barda                          barda@fanak.cz                   608 030 893