top of page

Jeřáby

Výroba různých typů jeřábů a jejich servis

Arrow Down

JEŘÁBY

 

VÝROBA JEŘÁBŮ

Vyrábíme sloupové, mostové, konzolové a speciální jeřáby s nosností do 50t. Nabízíme je s elektrickým i ručním pohonem s dálkovým ovládáním. Doplňujeme starší jeřáby o dálková ovládání.

 

SERVIS JEŘÁBŮ

Provádíme servis a revize všech běžných typů jeřábů, včetně pojízdných. Zabezpečujeme pravidelné prohlídky a kontroly a provádíme opravy jeřábů. Měníme lana a kladky, včetně dodávek veškerého materiálu. Provádíme opravy jeřábových drah. 

ŠKOLENÍ JEŘÁBNÍKŮ A VAZAČŮ:

Provádíme školení jeřábníků a vazačů. Jeřábník a vazač jsou osoby určené k obsluze zdvihacích zařízení. Za zdvihací zařízení je považováno každé zařízení, kterým se pomocí prostředků pro vázání, zavěšení nebo uchopení zdvihají a přepravují břemena.

Jeřábník musí být vyškolen k obsluze jeřábů, být prakticky zacvičen v obsluze konkrétního zdvihacího zařízení a seznámen s jejich Návody k obsluze.

Vazač musí být vyškolen k vázání břemen, být prakticky zacvičen s používanými prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen a seznámen s jejich Návodem k obsluze.

 

Provádíme následující školení:

 

- základní kurzy,

- rozšíření stávajícího oprávnění,

- opakované školení (provádí se jednou ročně).

 

Teoretické školení jeřábníků a vazačů –  představuje teoretické základní a opakované školení jeřábníků a vazačů, zaměstnanců objednatele, včetně vypsání  záznamu o  školení (prezenční listina + záznam o přezkoušení)

 

         Součástí základních školení je provedení přezkoušení po absolvování praktického zácviku. Školí se dle platných zákonů, vyhlášek, nařízení vlády,  norem se zapracováním interního „Systému bezpečné práce“ objednatele a návodu výrobců zdvihacích zařízení, vázacích prostředků a prostředků pro zavěšení a uchopení břemen.

 

Termíny školení  –  dle požadavku resp.  dle dohody se zákazníkem

 

Požadavky k získání jeřábnického a vazačského průkazu:

- osoby starší 18 let (mladší osoba může pracovat pod přímým dozorem

   kompetentní osoby pouze pro účely zácviku),

- absolvování základního kurzu,

- absolvování praktického zácviku,

- potvrzení zdravotní způsobilosti,

 

Dále můžeme provádět školení signalistů, školení „pověřených osob“ pro zdvihací zařízení (tj. odpovědné osoby majitele zdvihacího zařízení)

KONTAKT JEŘÁBY
Ing. Milan Horák
602 407 917
KONTAKT JEŘÁBY
Roman Faigl
724 038 758
Vytahy
bottom of page